Alamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Ang 'Hindi' ay Isang Buong Pangungusap at Hindi Mo Kailangang Ipaliwanag ang Iyong Sarili

Hindi ay isang buong pangungusap at hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili. May karapatan kang tumanggi at wala kang utang na paliwanag sa sinuman.


Ang pagtanggi sa anuman, ito man ay pagpapahiram sa isang tao ng $20 o pagpapalipas ng gabi, ay palaging isang bagay na itinuro sa amin na makonsensya. Kalimutan mo na lahat yan. Kung sa tingin mo ay pinipilit ka sa isang bagay, mahalagang tumanggi - at tandaan na wala kang dapat ipaliwanag sa sinuman para dito.

No means hindi.

Sa madaling salita, ang mga dahilan kung bakit hindi mahalaga. Kung ayaw mong gawin ito, hindi mo kailangang gawin ito, at walang sinuman ang mapipilit mong gawin ito. Kung ang isang tao ay tumangging tumanggap ng hindi para sa isang sagot, mas mabuting alisin mo siya sa iyong buhay.

Ang pagpapaliwanag sa iyong sarili ay maaaring magbukas ng mga pinto sa pagmamanipula.

Ang mga taong humihingi ng paliwanag o magandang dahilan kung bakit ayaw mong makipag-usap sa kanila ay madalas na ginagawa ito dahil alam nila na maaari silang bumalik kung maaari kang makipag-usap sa kanila. Alam bakit ang pagtanggi mo sa kanila ay nagpapahintulot sa kanila na madaig ang mga kadahilanang iyon, o kung hindi man ay emosyonal na pang-blackmail sa iyo upang gawin ang kanilang sinasabi. Sa pagtanggi na bigyan sila ng paliwanag, pinutol mo ang kanilang kapangyarihan sa iyo.

Sa totoo lang hindi mo kailangang magkaroon ng dahilan.

Oo naman, kung minsan ay maaaring matalino na magtaka kung bakit ka gumagawa ng isang bagay, ngunit ang katotohanan ay ang pag-ibig ay hindi isang lohikal na bagay. Maaari kang, sa hindi mo alam na mga kadahilanan, ay hindi maakit sa isang taong magiging perpektong kapareha para sa iyo sa papel. Hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit. Ito ay pag-ibig, at hindi mo ito mapipilit.


Mas mabuting tumanggi nang walang dahilan kaysa mag-oo sa isang bagay na talagang ayaw mong gawin.

Kung minsan, lahat tayo ay hinihiling na gawin ang mga bagay na talagang hindi para sa ating pinakamahusay na interes at maaaring makasakit sa atin. Ito ay maaaring maging anumang bagay mula sa pakikipag-date sa isang taong hindi namin gustong dumalo sa isang konsiyerto na hindi talaga namin kayang bumili ng mga tiket. Kapag natigil tayo sa paggawa ng mga bagay na hindi natin gusto, maaari itong mabilis na maging precedent kung paano gumagana ang ating mga relasyon sa ibang tao. Kaya, kung ayaw mong maging doormat, simulang humindi.Mas madalas kaysa sa hindi, kapag hindi mo sinasabi, mas iginagalang ka ng iba.

May dahilan kung bakit ang 'malakas, tahimik na uri' ay isang karaniwang paglalarawan ng mga taong nasa kapangyarihan. Ang katahimikan ay ginintuang, at madalas itong nagpapakita ng maraming lakas ng loob kapag kaya mong panindigan ang iyong sarili nang hindi nag-aalalang nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Sa pamamagitan ng pagtanggi na yumuko sa mga karaniwang panggigipit sa lipunan na kasangkot sa pagtanggi sa kumpanya ng isang tao o pagtanggi na gawin ang isang gawain na sa tingin mo ay hindi komportable, ipinapakita mo na mananatili ka sa iyong mga baril at hindi mo hahayaang lumakad ang iba sa lahat ng bagay.


>