Alamin Ang Iyong Bilang Ng Anghel

Dahil Mabait Ako Hindi Nangangahulugan na Isa Akong Pushover

Hindi ibig sabihin na mabait ako ay pushover na ako. Alam ko kung paano tumayo para sa aking sarili at hindi ako natatakot na ibaba ang aking paa kung kinakailangan. Marunong din akong magbasa ng mga tao at kadalasang nasasabi ko kapag may sumusubok na samantalahin ako.


There's such a thing as being TOO nice, lalo na kung ang ibig sabihin nito ay yumuko ka paatras para ma-accommodate ang ibang tao at hayaan silang samantalahin ka. Ngunit walang dahilan kung bakit hindi ka maaaring maging mabait at matalino tungkol dito. Itinuturing ko ang aking sarili na isang mabait na tao, ngunit walang paraan na mailalagay ko ang aking sarili sa isang masamang posisyon para lamang mapanatili ang hitsura. Walang masama sa paninindigan para sa iyong sarili, at naisip ko kung paano maging mabait at protektahan ang aking sarili sa parehong oras.

Natuto ako sa mga nakaraang pagkakamali.

May pagkakataon talaga na naisip ko na mas mahalaga ang maging magalang at mabait kaysa maging handa na manindigan para sa aking sarili. Nakarating na ako sa mga sitwasyon kung saan sinamantala ako ng mga tao, at malamang na hinayaan ko sila. Ngunit natutunan ko ang aking aralin at natanto na ang paggawa ng mga bagay na alam kong katangahan para lamang maiwasan ang hidwaan ay hindi nakakatulong sa sinuman.

Inaalagaan ko muna ang sarili kong kapakanan.

Ang patuloy na pag-uuna sa mga pangangailangan ng ibang tao bago ang sarili ko ay hindi paraan para mabuhay. Sa bandang huli, mapapaso ako at hindi ako mapapakinabangan ng sinuman. Hindi ko iniisip na ang pagiging medyo makasarili at inuuna ang aking sarili ay hindi nangangahulugan na hindi ako mabait. Nangangahulugan lamang ito na tuwid ang aking mga priyoridad.

Hindi ako gagawa ng mga bagay na ayaw kong gawin.

Maaaring ituring na 'maganda' na palaging ipagpaliban kung ano ang gustong gawin ng ibang tao, at sa totoo lang, medyo flexible ako sa halos lahat ng oras kaya hindi iyon isang malaking problema. Ngunit kung talagang ayaw kong gawin ang isang bagay, hindi ko gagawin. I’m not just trying to be nice when I say I’m cool with whatever restaurant the group wants to go to — I actually am cool with whatever restaurant the group wants to go to. Kung hindi, wala akong problemang sabihin iyon.


Hindi ako natatakot na maging isang asong babae kung kinakailangan ito ng sitwasyon.

Ang aking default na setting ay malamang na itinuturing na stereotypically 'maganda.' Bihira akong makipagtalo sa sinuman at nagmamalasakit ako sa damdamin ng ibang tao. Ngunit sa sinabing iyon, kung ang isang tao ay kakila-kilabot, hindi ako salungat sa pagtawag sa kanila tungkol dito - at palaging alam ng mga tao kung ako ay asar, may magandang dahilan.Bakit ako dapat maging mabait sa mga taong hindi naman karapatdapat dito?

Hindi ko obligado na maging mabait sa mga taong hindi mabait sa akin. Hindi naman sa madalas kong nararamdaman na kailangan kong maging bastos sa isang tao kahit na bastos muna sila sa akin, ngunit may hangganan pa rin ang aking pasensya at kung may umabot sa dulo ng aking lubid, maririnig nila ang tungkol dito.


>